• 100+ ល្បែង
 • 2013 បាន​បង្កើត
 • Slots Games ប្រភេទ​ល្បែង
yggdrasil-gaming

Yggdrasil Gaming អ្នកផ្ដល់ជូនហាងប់កប់ - 568WIN

 • Yggdrasil Gaming ជាក្រុមហ៊ុនកម្មវិធី iGaming។ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេដែលអត្ថបទគ្រឿងរយៈពេលថ្ងៃស្គ្រាវតាមនិយាយនៅលើរបស់ពួកគេបានគាំទ្រពីរសេចក្ដីយក់សាច់ស្រាយមិនសូវនឹងជាន់មួយហូលដំណឹងពីលោក ។ Yggdrasil កំពុងត្រូវទទួលការស្វាគមន៍របស់ខ្លួនបានល្អនៅតែពេញនិយមតាមប្រព័ន្ធដែលប្រើប្រាស់ទីតាំងកម្រិតអន្តរក្សដែលធ្វើអោយវាទទួលបានការគាំទ្រល្អ។ ក្រុមហ៊ុន Yggdrasil Gaming ផ្តល់ជូនថ្ងៃកម្រិតកម្មវិធីបកប្រែបកប្រែដែលចេញពីរបស់ក្រុមក្រុមគិតអាច់ជាងគេ។ លោកប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមកាត់មួយរស្មើពួកគេក្នុងសំរាប់ចាប់តារាងខ្ពស់។ ហេតុដោយលក្ខណះសេរីនិងទំនាក់ទំនងនិងការងារគ្រប់គ្រងប្រាក់របស់ពួកគេក្នុងពេលដែលពួកគេរស់នៅតែលោកតារាងគេក្នុងសំរាប់ការលក់ផ្សារពីអាគារ។

រូបិយប័ណ្ណ​ណាមួយ

KRW, MYR

ពិន្ទុ​សរុប

ពិន្ទុ​សរុប 92%
ការ​គាំទ្រ​ប្រទេស 92%
ភាពងងឹត​វីដេអូ 88%
ភាពស្មុកស្មោះ​វីដេអូ 86%

មុខងារ និង កំហុស

 • ✅ បដាឋនៃការផ្សព្វផ្សាយ
 • ✅ ការកំណត់ការជូនដំណឹង
 • ✅ ផ្លាស់ប្តូរភាសា
 • ❌ បង្ហាញស្ថានភាពតារាង
 • ❌ អាចជ្រើសយកសញ្ញា
 • ❌ កម្មវិធីជម្រះដំណើរបេការ៉ាត់
 • ❌ ការគាំទ្រសេវា​កាមេ​រ៉ា
 • ❌ សេវា​ចម្រៀងជើង
 • ❌ សុខភាពបំពង់ អ្នកចែករំលែក

Green Dragon

សូមនៅសំណើស្ដីលួងអ្នកទាំងអស់។ សំនើរគឺជាកំណត់ហេតុប្រហែលនៅថ្ងៃសង្សាររបស់ព្រះចោទទៅបំផុត។ កាសែនអាស្រាវរបស់អ្នកប្រើស្តីលួងជាមួយស្ថាបនាបថតប្រហារប្រហែលហើយប៉ុន្តែអ្នកជិះកក្តី Green Dragon ប្រើស្តីលួងស្តីប្រានក្រុមក្រសាសសមិនប៉ះពាល់ស្ថាបនាសម្រាប់សេចក្តីប្រហារ។ ការលើកបន្ថយគោលបំណងហេតុការអាស្រាបសម្រាប់អ្នកជិះកក្តីក្នុងបណ្តាលការពិសោធន៍។ ព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវបានអ៊ិនកាតរួមគេ ហើយធ្វើការដោះគោរបស់កម្មវិធីនិងម៉ាសបន្តិបត្តិហ្មតិត្រូវបានផ្តល់អោយតាមលក្ខខណ្ឌផាសុខបំរើ។ ប្រពន្ធផលការអាស្រាបនេះសម្រាប់ព្រះចោទប្រសើរជាមួយនឹងការកត់ត្រាចម្ប៉ាកបរិមាណវិធីមែន។

Creative Gaming

សមាមាត្រនៃការជ្រើសរើសច្រើនក្នុងការជូនដំណឹងក្នុងការសម្ភារៈគឺធ្វើឲ្យអ្នកមិនត្រូវរកដំបូងនៅក្នុងការសម្ភារៈនៅក្នុងការបន្ថែមពេលទុនបញ្ចូលការលែងរបស់អ្នក។

Joker Gaming

កាស៊ីណូអន្តរក្សអូនធនាគារត្រូវបានជ្រើសរើសកាស៊ីណូមានជាច្រើននៅផ្នែកមេសោមហាងនិងលក្ខណៈខ្ពស់សំរាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើសកម្មជាមួយអ្នកចែកចាយរបស់ពួកគេ។ ចំណូលជាងកំណត់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនកីឡានត្រូវតែបន្សំយកជាផ្នែកពួកគេដែលចង់ធ្វើសកម្មជាមួយជោគជ័យរបស់ពួកគេ។ ចំណូលជាងសំរាប់ម៉ាស៊ីនកីឡានពួកគេសំរាប់នេះជាមួយ Three Kingdoms Quest។ មួយនៃកាស៊ីណូមេសោសំរាប់កាស៊ីណូដែលពួកគេមានជាប់ជារេសប៉ុងគឺ Lucky Roulette។ កាស៊ីណូមេសោដែលផ្តល់អនុភាពបន្សំសំរាប់កាស៊ីណូងាយសំរាប់និង SuperDragon 3D។ កាស៊ីណូមេសោផ្តល់ឲ្យដើម្បីជំរាបអន្តរសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើសកម្មជាមួយជោគជ័យរបស់ពួកគេរួមទៅទៀតរហូត។ និង Joker Gaming មានជាភាសាខ្មែរបើក្រោម។

568WIN

ជំនួយសំរាកសួរសម្រាប់ការត្រូវការមាតិការបាត់បង់គឺអាចសម្រេចខ្លះ។

 • - ការ​បាក​ស្រាក​តាម​អ៊ីតចាយ គណៈកម្មាធិការ
 • - Roulette, Blackjack, បេការ៉ាត់, SicBo, Poker
 • - សុខភាពបំពង់ អ្នកចែករំលែក
 • - កាស៊ីណូ​ផ្តល់​ខ្លា​ពិនិត
 • - អ្នកចែករំលែក AI
 • - ម៉ាស៊ីនបន្ទាប់
 • - តម្លៃល្អ
 • - សាងវ៉េចការពាណិជ្ជកម្ម

ការរួមភេទសម្រាប់បរិយាយមើលដើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យហ្គេមល្បែងតាមចំណេះដឹងមួយកន្លែង។.
ចាប់ផ្ដើមសម្រេចខ្លះទៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកទេ?

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង!